BIM - Q121 - C10 Blog Header
BIM - QW - Data-uitwisseling BIM en OTL gaan hand in hand - 3D Cover

Business Case Data-uitwisseling:

BIM en OTL gaan hand in hand

Building Information Modelling (BIM) wordt steeds meer de standaard voor aannemers voor het ontwerpen, plannen en uitvoeren van assets in het (nieuw)bouwproces. 

Aannemers vragen zich af of samenwerkingspartijen niet ‘gewoon’ de BIM-modellen kunnen opleveren, maar voor veel partijen is het werken met een OTL, de bijbehorende standaarden en bestandsformaten nieuw. 

In deze praktische business case, uitgevoerd bij TenneT, bespreken we mogelijkheden voor aannemers om data-uitwisseling met partijen praktisch in te richten:

  • Hoe aannemers met interne en externe partners samen OTL en BIM kunnen toepassen. Hoe de toekomstige, innovatieve technologische ontwikkelingen vandaag de dag praktisch toegepast kunnen worden. Twee verschillende varianten van data-terug-levering en de voor-en nadelen

Download uw PDF:

Security / confidence line. You can also link to your privacy policy page, to open in a new window.

Wij zijn BIM-Connected

Wij helpen organisaties in de bouw-, infra- en energiesector met het het makkelijk maken van data en het ontwikkelen van slimme IT-ecosystemen.  Data op de juiste plek op de juist manier weergeven - binnen en buiten de organisatie - waarbij het eenmalig wordt ingevoerd en meervoudig wordt gebruikt. 

We zijn actief in het hele spectrum van data tot wijsheid: van het opstellen van de standaarddata tot het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe robuuste en toekomstbestendige werkwijze.